Veel gestelde vragen

Selecteer een categorie en een vraag waarop je het antwoord wenst

Wat is het doel van acupunctuur?

Het doel van een acupunctuur  behandeling is een therapeutisch effect te bekomen. Een verstoord evenwicht  terug in evenwicht te brengen om  zo uiteindelijk evenwicht te creëren in het lichaam en tussen lichaam en geest.

Acupunctuur kan zowel curatief als preventief aangewend worden.

Hoe kan acupunctuur therapeutisch zijn?

Deze wordt bekomen door op specifieke punten ( t.h.v. meridianen en/ of microsystemen ) in de huid, steriele, wegwerpnaaldjes te prikken of in extraordinaire acupunctuurpunten met welbepaalde functies.

Door het aanprikken van een combinatie van acupunctuurpunten wordt de energiestroom in de meridianen hersteld en wordt zo terug een evenwicht  gecreëerd in lichaam en geest.

Hoe verloopt een acupunctuurbehandeling?

Eerst wordt er een energetisch bilan opgesteld, dit door vraagstelling, door het bekijken van de tong en door het palperen van de pols van de cliënt.

Daarna worden de naadjes geprikt in functie van de opgestelde  therapeutische doelstelling.

Tevens kan er ook moxa en cupping toegewend worden.

Hoe snel reageert men op acupunctuur?

Hoe acuter het probleem, hoe sneller de reactie.
Hoe chronischer de toestand, hoe langzamer de reactie.

Wat is hypnose?

Er bestaan heel wat misvattingen over hypnose.

Hypnose is een goede techniek om de controle over jezelf te verhogen. Het kan je helpen om sterker en stabieler in het leven te staan.

Iedereen kent, zonder het te weten, uit eigen ervaring een trance, bijvoorbeeld:

 • zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen
 • dagdromen, waar door je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.
 • op de snelweg rijden en niet beseffen welke afritten je al voorbij gereden bent.

Zo een ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Hypnose is een soortgelijke trance-ervaring. Er kan in een hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met het onderbewuste. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht.
Araoz: “Hypnose is een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid.”

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een alternatieve manier om lichamelijke en psychische klachten te behandelen.

Het woord ‘therapie’ betekent ‘behandelmethode’. Hypnotherapie is dus een behandelmethode door middel van hypnose. Hypnotherapie behandelt op het niveau van ongewenste gedragspatronen, vaak onbewust, en de behandeling van die patronen.

Hypnotherapie wordt gebruikt voor zelfvertrouwen & succes, gewichtsbeheersing, beter slapen, stoppen met roken, verhelpen van depressie, alcoholverslaving, bevrijden van angsten en fobieën (faalangst, examenangst, paniekaanvallen, plankenkoorts, vliegangst,…), beter ontspannen, sportprestaties verbeteren, genezen, stress management, verwerken van gevoelens, enz.

Hoe werkt hypnotherapie?

Hypnotherapie werkt omdat je er in gelooft, de hypnotherapeut vertrouwt en een probleem op een onderbewust niveau kan en/of wil aanpakken.

Meestal zijn we ons helemaal niet bewust van de invloed van ons onderbewustzijn op onze handelingen waardoor het vaak moeilijk is om iets te wijzigen op pure wilskracht.

De lichamelijke verschijnselen die te bespeuren zijn als iemand in trance is, noemen wij tranceverschijnselen en zijn door de therapeut te herkennen als signalen dat u contact heeft met het onderbewuste. Het onderbewuste kun je zien als een opslagplaats van alle ervaringen die ooit zijn opgedaan (zowel positieve als negatieve).

Het mooiste van het werken met hypnotherapie is dat de oplossing van het probleem altijd door de cliënt zelf wordt gevonden. De therapeut geeft een kader, waarbinnen de cliënt zijn eigen weg kan vinden.

Hypnotherapie geeft binnen de therapiewereld mogelijkheden, waar andere methodes het soms laten afweten. Doordat het werken met hypnotherapie altijd in contact met het onderbewuste verloopt, zijn de resultaten snel en doeltreffend en vooral blijvend.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de traditionele geneeskunde.

Wat is hypnotherapie niet?

Hypnotherapie stelt geen diagnose, maar reikt een behandeling aan. In die optiek mogen hypnotherapeuten ook geen diagnose stellen. Een diagnose kan enkel door een arts bepaald worden.

Hypnotherapie is evenmin een mirakelmiddel dat resultaten levert zonder inspanning van de behandelde persoon. Het geloof in deze vorm van therapie en de bereidheid om te veranderen zijn essentieel om succes te boeken en is geen vervanger van andere medische oplossingen, maar een aanvulling.

Door velen wordt hypnotherapie en hypnose afgedaan als een placebo effect. Niets is minder waar. Hypnotherapie wijzigt via het onderbewuste onze gedragingen.

Wat is het verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur?

Een hypnotherapeut heeft een bredere opleiding en geeft je inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van een probleem door samen met jou onder hypnose klachten en problemen op te sporen en op te lossen. Hiervoor zijn gemiddeld 3 tot 6 sessies gebruikelijk, afhankelijk van de grootte van de klacht en de duur ervan.

En dan is er natuurlijk de eeuwige vraag ‘En waarom loopt iemand dan rond als een kakelende kip tijdens een hypnose show?’.

Tijdens een hypnose show spelen er een aantal zaken.

Ten eerste zal iemand die naar een hypnose show gaat een zekere verwachting hebben. Sommigen gaan om gehypnotiseerd te worden en zullen vrijwilliger zijn, sommigen gaan om eens goed te lachen en sommigen gaan om de hypnotiseur door de mand te doen vallen en zich daarom vaak ook als vrijwilliger aanbieden.

Uit de eerste en laatste groep zal de hypnotiseur enkel die mensen uit de groep van 5% goed hypnotiseerbare nemen en de saboteurs vallen door middel van een aantal testen al dadelijk af.

Ten tweede is er het verwachtingspatroon dat er gekke dingen gaan gebeuren en zal een vrijwilliger vaak in zekere mate meespelen omdat achteraf altijd kan verwezen worden naar ‘ik was in hypnose’.

En ten derde is de groep die geselecteerd wordt een groep die ten eerste goed hypnotiseerbaar is en zich vrijwillig opgegeven heeft om gedurende de show in het middelpunt van de belangstelling te staan. Die combinatie garandeert spektakel.

Hoe kan hypnose je helpen?

Levenskwaliteit verbeteren…. door het wegnemen van angst of nevenwerkingen van medicatie. Daardoor creëren we een optimalere levensomstandigheid die maakt dat u krachten sterker naar genezingsprocessen gaan.

Mensen kunnen gelukkig heel veel problemen zelf oplossen. Maar soms lopen we tegen dingen aan die niet uit zichzelf weggaan. Ook al doen we nog zo ons best met praten, nadenken, redeneren, oorzaken zoeken. Dat helpt helaas niet altijd.

Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde angst of onzekerheid. Je vertoont dit gedrag absoluut niet bewust, maar je voelt dat je er in bepaalde situaties gewoon geen grip op hebt. Het gebeurt als het ware automatisch.

In dat soort gevallen kun je het probleem niet effectief oplossen op het rationele niveau.Dat is het niveau van het denken, redeneren en praten. Van de dingen die we ons bewust zijn. Maar dan is het goed iets verder af te dalen, namelijk naar het niveau van het voelen. Waar de veroorzakers van het probleem zitten. Dat is op het niveau van ons onderbewuste. En wanneer je op dat niveau de problemen aanpakt, verander je dingen bij de bron, van binnenuit dus.)

Hypnotherapie gebruik ik bij de meest uiteenlopende problemen. Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • Fobieën
 • Angsten
 • Trauma’s
 • Nare herinneringen
 • Nachtmerries
 • Verslavingen
 • Allergische reacties

Maar ook bij wat minder concrete problemen kan hypnose enorm goed helpen,  zoals bij:

 • Perfectionisme
 • Faalangst
 • Onzekerheid
 • Een slecht zelfbeeld
 • Concentratiestoornissen, etc.
Kan iedereen onder hypnose worden gebracht?

Een getraind hypnotiseur kan ongeveer 95% van de bevolking met hypnotherapie helpen.  Voorwaarde is dat men in staat is de therapeut te vertrouwen en er geen extreme angst is voor hypnose.  Het is namelijk niet mogelijk iemand tegen zijn wil in te hypnotiseren.  Sommige mensen zijn heel makkelijk te hypnotiseren en bij anderen verloopt dat moeilijker.  Dat heeft met diverse factoren te maken.
Amerikaanse statistieken geven het volgende beeld:
-19% van de mensen gaat in een zeer diepe hypnose en is zeer geschikt voor  hypnotherapie en regressie.
-42% van de mensen gaat in een middeldiepe hypnose en is geschikt voor hypnotherapie en regressie.
-34% van de mensen gaat in een lichte hypnose, en is vatbaar voor suggesties en hypnotherapeutische hulp.
-5% van de mensen is moeilijk hypnotiseerbaar.  Dit voornamelijk door onzekerheid en de dwingende behoefte controle over zichzelf en de omgeving te houden.

Uitzonderingen zijn: Kinderen jonger dan 6 jaar (zij hebben nog te weinig concentratievermogen), neurotische/psychotische personen (zij hebben concentratieproblemen en zijn vaak teruggetrokken) en mensen met een IQ van minder dan 70.  Paranoïde mensen hebben dan weer te weinig vertrouwen door hun achterdocht.

De moeilijkere personen zijn vaak die mensen die problemen hebben met iemand anders te vertrouwen.

Daar het vertrouwen in de hypnotherapeut van cruciaal belang is, zal bij gebrek aan vertrouwen de kans op een goede hypnose sterk afnemen.

Daar vertrouwen vaak verbonden is met een gevoel van bekwaamheid, zal het hypnotiseren van familieleden ook moeilijker zijn. Zeker als hypnose geïntroduceerd wordt in een relatie die al langere tijd bestaat, zal er een zeker ongeloof bestaan met betrekking tot de bekwaamheid van de partner om hypnose te realiseren.

De mate waarin iemand hypnotiseerbaar is, is evenredig met de angst die ze hebben. Angst voor hypnose, angst voor wat ze zullen ontdekken of onthullen.

Neem de angst weg, en bijna iedereen gaat in diepe hypnose.

Is hypnotherapie een alternatief voor gewone geneeskunde?

Neen, hypnotherapie is geen alternatief maar is een mooi, doeltreffende aanvulling.

Toch durf ik te zeggen dat hypnotherapie zeer doeltreffend is.

Zelf zouden wij het fantastisch vinden om de alternatieve therapieën te combineren met de traditionele geneeskunde want ons doel is hetzelfde: mensen beter maken…

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Is hypnotherapie gevaarlijk voor kinderen?

Absoluut niet! Hypnose is een natuurlijke bewustzijnsstaat die door jou zelf, met de hulp van de therapeut tot stand gebracht wordt.  Het is niet gevaarlijker dan dagdromen of helemaal meegesleept worden in een spannende film.

Kinderen zijn vaak een prachtig voorbeeld van hoe succesvol gewerkt kan worden met hypnose. Vooral jonge kinderen hebben nog een levendige fantasie en kunnen makkelijk schakelen tussen realiteit en verbeelding. Ze kunnen zich helemaal overgeven aan hun spel of een verhaal, hetgeen eigenlijk ook een vorm is van trance of hypnose. Daarnaast hebben ze nog geen kritisch vermogen “werkt dit wel voor mij”  of remmingen en angsten voor hypnose. Het voelt heel natuurlijk aan en sluit aan bij hun belevingswereld. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan een probleem waar zij vanaf willen.

Kinderen tussen ongeveer 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep. Het is wel belangrijk dat zij in staat zijn om enige tijd hun aandacht te kunnen richten op één punt.

Ook vanaf de tienerjaren werkt hypnose prima. Hier wordt het wel belangrijker dat de jongere zelf iets als probleem ervaart en gemotiveerd is om er wat aan te doen of er vanaf te raken. Een kind onder dwang naar een hypnotherapeut sturen werkt niet. Een kind die niet in hypnose wil gaat niet in hypnose.

Bij kinderen kunnen tal van dingen gebeuren die problemen veroorzaken, bij hen gaat het vaak om gebrek aan zelfvertrouwen, gepest worden op school waardoor ze onzeker worden, of angst om te gaan slapen.

Hypnose biedt tal van mogelijkheden voor kinderen vanaf ongeveer zes a acht jaar oud, eigenlijk vanaf de leeftijd dat ze goed aanspreekbaar zijn.

Hypnose kan een ondersteuning bieden bij vele zaken zoals:

 • Bedplassen
 • Angst voor dokter, tandarts, ziekenhuis, injecties…
 • Slaapproblemen, nachtmerries, angst om te slapen
 • Verlegenheid
 • Nagelbijten, duimzuigen, tics
 • Gepest worden op school
 • Spanning en stress.
 • Angst voor specifieke dingen; ruimtes, dieren, hoogtes, etc.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst
 • Leerproblemen
 • Piekeren, niet lekker in zijn/haar vel zitten
 • Problemen met te veel of te weinig eten, overgewicht
 • Vage klachten zoals hoofd- of buikpijn waarvoor geen medische oorzaak is gevonden
 • Ondersteuning bij trauma’s of nare gebeurtenissen (scheiding ouders, overlijden dierbaren)
 • En vele andere klachten….
Zijn er mensen die beter niet onder hypnose gebracht worden?

Kinderen jonger dan 6 jaar (zij hebben nog te weinig concentratievermogen), neurotische/psychotische personen (zij hebben concentratieproblemen en zijn vaak teruggetrokken) en mensen met een IQ van lager dan 70.
Paranoïde mensen hebben dan weer te weinig vertrouwen door hun achterdocht.

Zal ik de controle over mezelf verliezen tijdens hypnotherapie?

Nee, je hebt nog steeds een vrije keuze. Tijdens een hypnose sessie neem je een actieve rol in het proces aan. Hypnose is niet iets dat we tegen of voor jou doen. Hypnose is een krachtig hulpmiddel dat wij samen gebruiken om jouw doel te bereiken.

Omdat je verbeeldingskracht veel actiever is tijdens de hypnose, betekent dit niet dat je de controle verliest en zomaar doet wat we zeggen. Je kan nog suggesties verwerpen en wij zullen zeker vooraf duidelijk afspreken wat je doel is zodat de suggesties precies afgestemd zijn op jouw wensen voor maximaal effect in het behalen van jouw doel.

Het is best wel ironisch dat men denkt dat je de controle gaat verliezen want het tegenovergestelde is eigenlijk waar. In hypnose ervaar je een verhoogde staat van bewustzijn en dus meer controle over je eigen percepties, overtuigingen, gedrag, mentaliteiten, gewoontes enzovoort.

Vaak zoeken mensen hypnotherapie op omdat ze de controle in bepaalde situaties al kwijt zijn geraakt. Misschien willen mensen stoppen met roken, misschien willen ze stress loslaten in ruil voor meer ontspanning, misschien willen ze negatieve gedachtegangen of negatief emotioneel gedrag veranderen naar iets positiever en voordeliger maar het lukt hun toch niet. Hypnotische technieken kunnen je helpen om de controle weer terug te krijgen wanneer je hem al kwijt bent geraakt.

Wat gebeurt er als ik een suggestie in hypnose krijg die ik niet wil?

Er kunnen twee dingen gebeuren: of je negeert de suggestie en je blijft in trance, of je negeert de suggestie en je komt gelijk uit trance. In beide gevallen verwerp je de suggestie net zo makkelijk als wanneer je niet in hypnose bent. Je staat open voor suggesties waar je iets aan hebt. Openstaan voor suggesties betekent niet gehoorzamen aan suggesties, maar wel dat je het makkelijker kan vinden om je dingen te verbeelden en te voelen. Je kan kiezen welke suggesties je wilt toelaten.

Hoe voelt hypnotherapie?

We hebben eigenlijk geen idee, want iedereen ervaart het anders, we zijn immers allemaal uniek. Sommigen horen alles, sommige krijgen minder mee enz. Wij kunnen nog steeds niet vertellen hoe hypnose nou precies voelt, omdat iedereen het anders ervaart. Dit kan zelfs van dag tot dag anders zijn!

Waarschijnlijk het grootste misverstand rond hypnose is dat iemand in hypnose zich achteraf niets herinnert van de hypnose.

Tenzij de hypnose heel diep is, of de herinnering om een of andere reden onderdrukt worden, is iemand onder hypnose zich bewust van al wat gezegd en gedaan wordt, tijdens en na de hypnose.

Eveneens is iemand in hypnose zich het grootste deel van de tijd eveneens volledig bewust van wat er rondom gebeurt.

Echter, in hypnose wordt alles rondom minder belangrijk omdat het bewustzijn meer op de achtergrond wordt geplaatst en het onderbewustzijn zich enkel op de woorden van de hypnotiseur concentreert.

Hypnose voelt dan ook meestal als een veilige, rustige, ontspannen toestand waarin men gerust enige tijd kan verblijven omdat het zo aangenaam voelt.

We hebben eigenlijk geen idee, want iedereen ervaart het anders, we zijn immers allemaal uniek. Sommigen horen alles, sommige krijgen minder mee enz. Wij kunnen nog steeds niet vertellen hoe hypnose nou precies voelt, omdat iedereen het anders ervaart. Dit kan zelfs van dag tot dag anders zijn!

Waarschijnlijk het grootste misverstand rond hypnose is dat iemand in hypnose zich achteraf niets herinnert van de hypnose.

Tenzij de hypnose heel diep is, of de herinnering om een of andere reden onderdrukt worden, is iemand onder hypnose zich bewust van al wat gezegd en gedaan wordt, tijdens en na de hypnose.

Eveneens is iemand in hypnose zich het grootste deel van de tijd eveneens volledig bewust van wat er rondom gebeurt.

Echter, in hypnose wordt alles rondom minder belangrijk omdat het bewustzijn meer op de achtergrond wordt geplaatst en het onderbewustzijn zich enkel op de woorden van de therapeut concentreert.

Hypnose voelt dan ook meestal als een veilige, rustige, ontspannen toestand waarin men gerust enige tijd kan verblijven omdat het zo aangenaam voelt.

Hoeveel sessies zijn er nodig in hypnotherapie?

Op voorhand is dit moeikijk te zeggen, ieder persoon is uniek en reageert verschillend op een behandeling. Meestal volstaan gemiddeld 3 tot 6 sessie, afhankelijk van de klacht en de reeds durende tijd.

Hoe verloopt een sessie hypnotherapie?

Een hypnose sessie bestaat uit verschillende fasen:

 1. Inductie, hier wordt een staat van trance opgewekt, waardoor we met het onderbewuste kunnen “communiceren”.
 2. Verdieping, hier wordt de trancestaat intensiever gemaakt met behulp van suggesties als: “Laat je maar zweven, drijven, dromen. Bij elke ademhaling ga je dieper en dieper . In therapiesessies worden er vaak visualisatie-oefeningen gedaan, zoals een voorstelling maken dat je op een strand bent.
 3. Suggesties, wanneer er een werkbare diepte van trance is bereikt, worden er suggesties gegeven.
 4. Deductie of “ontwaken”, het terugkomen uit hypnose bestaat uit het ongedaan maken van de trance.
 5. Nabespreking.

Bij een eerste afspraak gaat dit vooraf met wat uitleg over wat hypnose is en beantwoord ik uw vragen, gevolgd door een intake-gesprek. Hierbij bekijken we samen wat u klachten zijn en hoe ik u verder kan helpen.

Hierdoor duurt de eerste sessie ook wat langer.

Kan je resultaten garanderen met hypnotherapie?

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. Voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om u te helpen. Vele getuigenissen bewijzen dat hypnose helpt en werkt.

Wat is het voordeel van de combinatie van hypnotherapie met acupunctuur?

Een combinatie van beide technieken zet aan tot een versterking van zowel de hypnosesessie als de acupunctuurbehandeling.
Deze zal bijbrengen tot een efficiënter, doeltreffender en sneller herstelproces.
Hypnotherapie en acupunctuur versterken elkaar. De trance onder hypnopunctuur kan een extra verdieping krijgen door de synergie tussen de acupunctuurnaalden, de hypnotische suggesties en verdiepingstechnieken.

 

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een holistische en een empirische geneeskunde. Tevens is het ook een aanvullende geneeswijze, die steunt  op de Traditionele Chinese Geneeskunde.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (W.H.O.) erkend officieel acupunctuur.

In de Chinese geneeskunde staat lichaam, geest en omgeving niet los van elkaar. Dit zowel in een gezonde ( evenwichtige) als bij een verstoorde ( onevenwichtige, ziekte ) toestand.

Hoe werkt acupunctuur?

Door het aanprikken van welbepaalde acupunctuurpunten worden de energiestromen in één of meerdere meridianen hersteld en bekomt men zo een herstel op energetisch vlak.

Zijn er verschillende soorten acupunctuur?

In functie van de verstoring van het energetisch bilan, kunnen er verschillende vormen van acupunctuur toegepast worden.

Deze vormen kunnen ook gecombineerd worden in één en dezelfde behandeling.

– De traditionele lichaamsacupunctuur.

– De ooracupunctuur.

– De schedelacupunctuur.

– De buikacupunctuur.

– De electro-acupunctuur.

Doet acupunctuur pijn?

Acupunctuur is niet pijnloos, men voelt het nauwelijks.
Er wordt geprikt met zeer fijne naaldjes van 0.25mm dun of nog dunner.

Hoe diep steken de naalden?

Dit is afhankelijk van de plaats waar de naaldjes worden ingebracht, dit kan gaan van enkele millimeters tot enkele centimeters.

Soms voelt men een lichte elektrische opstoot, dit noemt men het CHI gevoel, het is GEEN zenuw die aangeprikt werd.

Men werkt enkel met steriele wegwerpnaaldjes.  Dit uit hygiënisch – en veiligheidsstandpunt.

Wat kan er behandeld worden met acupunctuur?
 1. In eerste instantie wordt acupunctuur toegepast voor diverse soorten pijnbestijding zoals:
  • Hoofdpijn
  • Rugpijn
  • Pijn ter hoogte van de bovenste ledematen
  • Pijn te hoogte van de onderste ledematen
  • Nekpijn
  • Buikpijn
  • Gynaecologische pijnen
  • Pijnen ten gevolge van fybromyalgie
  • Reumatische- en artrosepijnen
  • Aangezichtspijnen
  • Uitstralingspijnen
  • Pijnen tussen de ribben
  • Thoracale pijnen

   

  2. Het harmoniseren van lichaam en geest

  Acupunctuur gaat lichaam en geest als één geheel beschouwen, ze zijn onafwendbaar van elkaar.

  Er is een constante wisselwerking tussen lichaam en geest.

  Onze geest beïnvloed ons lichaam ( en de klachten) en het niet goed functioneren van onze geest beïnvloed het functioneren van ons lichaam.

  Na een acupunctuurbehandeling zijn de mensen levenslustiger, weerbaarder, soepeler, alerter, stressbestendiger, zijn ze minder vatbaar voor gemoedswisselingen en derpressiviteit.

  Vermoeidheid, lusteloosheid, burn-out, depressie, dipjes worden in de acupunctuur vanuit verschillende invalshoeken bekeken en behandeld.

  3. Behandelen van functionele klachten:

  • Gynecologische klachten, deze worden zeer frequent behandeld via acupunctuur
  • Menstruatieproblemen
  • Vruchtbaarheidsproblematiek
  • Pre menstruele syndromen
  • Borstproblematiek
  • Libido verlies
  • Witverlies
  • Overgangsklachten, menopauzeklachten

  Gewrichten:

  • Stijfheid van de gewrichten
  • Reuma
  • Bewegingsbeperkingen
  • Ontstekingen
  • Bursitis
  • Tennis- en golfelleboog
  • Krachtverlies
  • Frozen sholder
  • Stapproblematiek
  • Krampen
  • Nek- en rugklachten
  • Sportletsels

  Herstel na operatieve ingrepen

  Ledematen:

  • zware ledematen
  • Vochtophoping (oedemen thv de ledematen)

  Toracaal:

  • Hyperventilatie
  • Hartkloppingen
  • Spanningsgevoel thv de thorax

  Spijsvertering:

  • Geen of weinig eetlust
  • Constipatie
  • Diarhee
  • Opgeblazen gevoel
  • Overmatige eetlust
  • Buikpijn
  • Prikkelbare darm
  • Misselijkheid
  • Zure oprispingen

  Allergieën:

  • Hooikoorts
  • Gevoeligheid voor dehuisstofmeid, huisdieren, pollen, voedsel

  Hoofd:

  • Duizeligheid
  • Ziekte van menuiere
  • Migraine
  • Spanningshoofdpijn
  • Dof gevoel in het hoofd
  • Concentratiestoornissen

  Neurologie:

  • Hernia
  • Trigeminusneuralgie
  • Intracostale neuralgieen
  • Zona-pijnen
  • Problematiek ten gevolge van hersenbloeding of herseninfarct
  • Preventie van hersenbloeding en herseninfarct
  • Multiple sclerose
  • ALS
  • Verlammingen
  • Whiplash

  Ademhalingsstelsel:

  • Kortademigheid
  • Hoesten
  • Chronische bronchitis
  • Dikwijls verkouden
  • Astma

  Neus- keel oren:

  • Sinusitis
  • Oorsuisen
  • Keelpijn
  • Aften
  • Droge mond
  • Rare smaken
  • Slecht ruikende adem
  • Tandproblemen
  • Tandvleesproblematiek

  Huid:

  • Droge huid
  • Eczeem
  • Psoriasis
  • Acne
  • Zona
  • Post zonale pijnen
  • Zweetproblemen

  Ogen:

  • Wazig zicht
  • Oogonstekingen
  • Branderige ogen
  • Droge ogen
  • Zien van vlekjes

  Verslavingen:

  • Alcohol
  • Suiker
  • Drugs
  • Tabak

  Obesitas

  Anorexia

  Intern:

  • Koude gevoel
  • Warmte gevoel
  • Hoge bloeddruk
  • Diabetes
  • Schilklierproblemen

  Slapen:

  • Slapeloosheid
  • Teveel slapen
  • Veel dromen
  • Rusteloze nachten

  Geest:

  • Sufheid
  • Vergeetachtigheid
  • Verwardheid
  • Chaotisch
  • Onrustig zijn
  • Stressbestendiger

  Uro genitaal:

  • Blaasonstekingen
  • Prostaat
  • Libidoverlies
  • Impotentie
  • Vruchtbaarheidsproblematiek

  Kinderen:

  • Bedplassen
  • Spijsverteringsproblematiek
  • Verkoudheid
  • ADHD
  • Slaapproblemen

4. Preventief

5. Neveneffecten van chemo

Hoe lang duurt een acupunctuurbehandeling?

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

De eerste behandeling zal wat langer uitlopen daar er bij een eerste consultatie een energetisch bilan wordt opgemaakt.

Kan een acupuncturist een juiste diagnose stellen?

Een acupuncturist stelt geen diagnose maar stelt een energetisch bilan op.

Een energetisch bilan wordt opgesteld door vraagstelling aan de client, bestudering van de tong en de pols om zo zijn gezondheidstoestand te kennen.( energetisch gezondheidstoestand)

Heb je nog een andere vraag?

E-mail

Aarzel niet.

Stuur ons een e-mailtje met je vraag.

We nemen dan snel contact met je op.

Stel vraag

Telefoon

Bel ons voor meer uitleg of een afspraak.

Hypnotherapie: 0487892738 (Chantal)

Acupunctuur: 0487892778 (Marc)

Contactgegevens
Contacteer ons

Heb je vragen over acupunctuur of hypnotherapie of wens je een afspraak? Stuur ons dan een berichtje. We antwoorden u snel terug. Chantal & Marc.

Not readable? Change text. captcha txt